GENEL CERRAHİ

Clubvet Ümraniye Veteriner, bu uzmanlık alanında deneyime sahip yüksek nitelikli cerrahlardan oluşan bir ekibe sahiptir.
Son teknoloji gelişmiş teknolojiye sahip tam donanımlı bir ameliyathanemiz var, otomatik bir solunum cihazı, sevofluranlı inhalasyon anestezisi, hayati belirtileri kontrol etmek için çok parametreli izleme ve elektrikli bir neşter var.

Genel cerrahi, aşağıdakileri kapsayan cerrahi sınıfın tıbbi uzmanlığıdır:

• Karın: gastrointestinal sistem, safra sistemi, dalak, pankreas, karaciğer, meme patolojilerinin cerrahi tedavisi ve karın duvarının fıtığı.
• Tiroid: Tiroidin cerrahi tedavisi.
• Maksillofasiyal: ağız boşluğu ve kraniyofasiyal bölge patolojisinin yanı sıra doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili servikal yapıların cerrahi tedavisi.
• Torasik: akciğerlerin, kalbin, aortik arter (artan, kemer ve inen) gibi büyük kan damarlarının cerrahi tedavisi, inferior vena kava, splanşiklerin çıktığı sempatik ganglionik zincir, azygos major ve minör ven, özofagus , torasik kanal ve mediasten.

Tüm müdahalelerimiz, hastalarda anestezik riskleri en aza indirmek için preoperatif testler yapıldıktan sonra maksimum güvenlik önlemleri ile gerçekleştirilir.