ONKOLOJİ

Onkoloji, kanser tanı ve tedavisine adanmış tıbbi uzmanlık alanıdır.
Tümör hastalığı ile ilişkili patolojiyi ve tedaviden kaynaklanan komplikasyonları tedavi eder.

Kanser hastasına bakım yapan onkologlarımız, tedavi ve takip dahil tanıdan, tedaviye veya hastanın terminal döneminde.
Temel amacı, kanserden muzdarip hayvanlar için en iyi yaşam kalitesini sağlamak, hastalığın remisyonunu veya iyileşmesini sağlamak, tedavinin yan etkilerini en aza indirgemek ve yaşamın sonunda palyatif tedavi ve bakım sunmaktır.

Onkoloji servisimizde tedavi edilen en yaygın tümörler şunlardır:

– FIP

– FIV

– Lenfoma

– Lösemi

– Mastositomalar

– Kedi fibrosarkomu

– Osteosarkom

– Yumuşak doku sarkomu

– Meme bezinin tümörleri

Tanı yöntemlerinde özellikle tanı görüntüleme ve yeni antineoplastik ilaçların ortaya çıkmasında, diğerlerinin yanı sıra sitostatik veya kemoterapide ve İmmünoterapi, Radyasyon Tedavisi ve deneysel terapiler gibi yeni tedavilerde önemli gelişmeler kanser  tedavisine artık daha umutlu bakmamızı sağlıyor.